null

0

  ชบาแก้ว ฟุตมาส์ก  

แผ่นแปะเพื่อสุขภาพ ผสมสมุนไพรไทย ซึ่งต่อยอดมาจาก  " ลูกประคบ " เนื่องจากการใช้ลูกประคบมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก เพราะต้องนำไปแช่น้ำ แล้วนำมานึ่งความร้อน ถึงจะใช้งานได้   แต่ในยุคปัจจุบันผู้คนใช้ชีวิตแบบเร่งรีบไม่มีเวลา จนบางครั้งอาจจะหลงลืม ในการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองไป เราจึงพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการคนในยุคปัจจุบัน เพียงแค่ลอกแล้ว แปะผลิตภัณฑ์  ชบาแก้ว ฟุตมาส์ก  เป็นประจำสม่ำเสมอ 


ศาสตร์แห่งการบำบัตดผ่านฝ่าเท้า  

ฝ่าเท้า เป็นแหล่งศูนย์ปลายประสาทอวัยวะต่างๆทุกส่วนของร่างกาย การบำบัดฝ่าเท้า จะช่วยบรรเทาอาการผิดปกติของร่างกาย จะรู้สึกสบาย แผ่นแปะ ชบาแก้ว   ฟุตมาส์ก ได้ถูกออกแบบมาอย่างดี เพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ทำให้อวัยวะภายในทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้รู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย


ศาสตร์แห่งการบำบัดผ่านฝ่าเท้า  

ฝ่าเท้า เป็นแหล่งศูนย์ปลายประสาทอวัยวะต่างๆทุกส่วนของร่างกาย การบำบัดฝ่าเท้า จะช่วยบรรเทาอาการผิดปกติของร่างกาย จะรู้สึกสบาย แผ่นแปะ ชบาแก้ว   ฟุตมาส์ก ได้ถูกออกแบบมาอย่างดี เพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ทำให้อวัยวะภายในทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้รู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย